Vi kvalitetstester løbende vandets kvalitet og analyserne er netop blevet udvidet til at omfatte de fluorforbindelser der samlet betegnes PFAS. Du kan gå direkte ind på feltet "VANDANALYSER" og se...

læs mere