Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

PRISER PÅ DE FORSKELLIGE MÆNGDER…

Tilslutningsbidrag

  • Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb som ejer betaler, når ejendommen tilsluttes.
  • Tilslutningsbidraget består af
    • Et anlægsbidrag, som er en andel af det samlede forsyningsanlæg inkl. vandværk og hovedledninger.
    • Plus en individuel stikledningsafgift

Driftsbidrag

  • Driftsbidraget er den pris som forbrugerne betaler for at modtage vand fra Daugård Vandværk.
  • Prisen er sammensat af en fast afgift pr. år plus en afgift pr. m3 forbrug den installerede vandmåler.

TAKSTBLAD 2022

Fast afgift Ekskl. moms Inkl. moms
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 0 – 200 m3  520 kr. 650 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 201 – 400 m3 1.040 kr. 1.300 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 401 – 600 m3 1.560 kr. 1.950 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 601 – 800 m3 2.080 kr. 2.600 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 801 – 1.000 m3 2.600 kr. 3.250 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug 1.001 – 2.000 m3 3.120 kr. 3.900 kr.
Målerafgift – årlig m3 pr. forbruger enhed – forbrug over – 2.001 m3 Individuel aftale

Driftsbidrag

Variabel afgift Ekskl. moms Inkl. moms
Variabel afgift til Daugård vandværk 5,20 kr/m3 6,50 kr/m3
Afgift af ledningsført vand til staten 6,37 kr/m3 7,96 kr/m3
I alt 11,57 kr/m3 14,44 kr/m3

 

Hvis det aflæste forbrug afviger fra den gruppe, forbrugeren er indplaceret i, bliver forbrugeren flyttet til den nye gruppe.

Tilslutningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Anlægsbidrag pr. beboelsesenhed inden for byområde. 15.000 kr. 18.750 kr.
Anlægsbidrag pr. beboelsesenhed uden for byområde efter tilbud
Byggevand inkl. sagsbehandling pr. parcelhus 600 kr. 750 kr.
Byggevand etageejendomme og erhverv efter projekt
 
Stikledningsafgift generelt efter faktiske omkostninger min. 8.000 kr. min. 10.000 kr.

 

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms
Opkrævning, kun ved manglende tilmelding til BS. 25,00 kr. Momsfrit
Rykkegebyr, første rykker. 100,00 kr. Momsfrit
Rykkegebyr, anden rykker. 375,00 kr.  468.75 kr.
Flyttegebyr 320,00 kr. 400,00 kr.
Lukke gebyr 550,00 kr. Momsfrit
Genåbnings gebyr 725,00 kr. 906,25 kr.

Ved fortsat manglende betaling efter lukning afbrydes tilslutning og ny tilslutning kræver nyt tilslutningsbidrag.

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...